مبارزه گوگل با اخبار جعلی

مبارزه گوگل با اخبار جعلی

گوگل در کنفرانس بین المللی مونیخ یک مقاله سفید ارائه داد که در آن تاکید کرد ضمن تلاش هایی که در زمینه تشخیص تولید محتوا تکراری و جعلی در مقالات وب سایت داشته نیز توانایی تشخیص اخبار جعلی در سایت های خبری، یوتیوب و سایت های تبلیغاتی را دارد.

ادامه مطلب